Rejestracja

Użytkownicy indywidualni

Co potrzebujesz do rejestracji

  • Swój numer PESEL
  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
  • Numer Twojego konta bankowego
Zarejestruj jako
użytkownik indywidualny

Użytkownicy instytucjonalni

Co potrzebujesz do rejestracji

  • Nazwa i dane instytucji (NIP, KRS, REGON)
  • Numer firmowy konta bankowego
  • Swój numer PESEL
  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
Zarejestruj jako
użytkownik instytucjonalny